Mae fy apwyntiad wedi'i ganslo a fyddaf yn cael llythyr apwyntiad arall pan fydd y sgrinio'n dechrau eto?

Mae ein cofnodion yn dangos pa apwyntiadau sydd wedi’u canslo. Pan fyddwn yn gallu dechrau gwahodd pobl i sgrinio’r fron eto, byddwn yn anfon llythyrau gwahoddiad newydd.