Neidio i'r prif gynnwy

Covid 19 FAQ Folder

23/09/2020
Rwyf wedi cael fy sgrinio, ond nid wyf wedi derbyn fy nghanlyniad eto. A fydd fy nghanlyniad sgrinio yn cael ei oedi?
23/09/2020
Rwy'n disgwyl fy asesiad sgrinio ar y fron, ac rydw i'n poeni nawr ei fod yn cael ei ganslo

Fel y mae, byddwn yn parhau i wahodd menywod i glinigau asesu. Bydd hyn yn dibynnu ar ein lefelau staffio a lefelau ein cydweithwyr yn y byrddau iechyd. Gellir adolygu’r sefyllfa yn unol a canllawiau’r Llywodreath pe bai sefyllfa COVID-19 yn newid.
 
Os oes gennych symptomau Coronafirws Nofel (COVID-19) neu os ydych chi’n hunan-ynysu, yna ffoniwch ganolfan sgrinio’r fron i drefnu apwyntiad arall.
Mae rhagofalon wedi’u rhoi yn y ganolfan ar gyfer y rhai sy’n mynychu clinig asesu, mae glanweithyddion a masgiau ar gael yn y dderbynfa. Gofynnir i ferched beidio â dod â chydymaith gyda nhw i’w hapwyntiad

23/09/2020
Mae fy apwyntiad wedi'i ganslo a fyddaf yn cael llythyr apwyntiad arall pan fydd y sgrinio'n dechrau eto?
23/09/2020
Rwyf dros 70 oed a chysylltais am apwyntiad, a oes angen I mi gysylltu a chi eto pan fyddwch yn ail gychwyn sgrinio?
23/09/2020
Disgwylir imi gael fy sgrinio fis nesaf, a fydd fy apwyntiad yn cael ei ohurio?
23/09/2020
Ni Fynychais fy sgrinio diwethaf, ond yn awr hoffwn gael fy sgrinio. A allaf wneud apwyntiad?
23/09/2020
Rwy'n cael rhai symptomau, beth ddylwn i ei wneud?