Disgwylir imi gael fy sgrinio fis nesaf, a fydd fy apwyntiad yn cael ei ohurio?

Bydd apwyntiadau sgrinio yn y dyfodol yn hwyrach na’r disgwyl, ond byddwn yn anelu at ddechrau gwahodd pobl i sgrinio’r fron cyn gynted ag y gallwn.