Rwy'n disgwyl fy asesiad sgrinio ar y fron, ac rydw i'n poeni nawr ei fod yn cael ei ganslo

Fel y mae, byddwn yn parhau i wahodd menywod i glinigau asesu. Bydd hyn yn dibynnu ar ein lefelau staffio a lefelau ein cydweithwyr yn y byrddau iechyd. Gellir adolygu’r sefyllfa yn unol a canllawiau’r Llywodreath pe bai sefyllfa COVID-19 yn newid.
 
Os oes gennych symptomau Coronafirws Nofel (COVID-19) neu os ydych chi’n hunan-ynysu, yna ffoniwch ganolfan sgrinio’r fron i drefnu apwyntiad arall.
Mae rhagofalon wedi’u rhoi yn y ganolfan ar gyfer y rhai sy’n mynychu clinig asesu, mae glanweithyddion a masgiau ar gael yn y dderbynfa. Gofynnir i ferched beidio â dod â chydymaith gyda nhw i’w hapwyntiad