Neidio i'r prif gynnwy

Mynychder clefydau – tueddiadau, amcanestyniadau, ffactorau risg a chamau gweithredu

Yn 2023, rydym wedi dechrau ar raglen waith newydd sy'n archwilio: 

  • Tueddiadau clefydau 
  • Amcanestyniadau clefyd 10 mlynedd 
  • Tueddiadau ffactor risg 
  • Ymyriadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar draws yr ystod lawn o ymatebion iechyd cyhoeddus 
  • Effaith y rhain ar gostau i'r system iechyd 

 Mae hyn yn diweddaru ac yn adeiladu ar Iechyd a’i benderfynyddion yng Nghymru (2018) (Saesneg yn unig). Bydd ein dadansoddiad yn llywio ein blaenoriaethau. Mae'r pynciau y byddwn yn eu harchwilio yn cynnwys: 

Byddwn yn ychwanegu mwy o wybodaeth wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid ar draws y system i ddod â chamau gweithredu seiliedig ar dystiolaeth at ei gilydd i wella iechyd a lles pobl Cymru. 

 

Adborth 

Rydym yn croesawu adborth ar hyn neu ar unrhyw waith arall a wnawn yn Publichealthwalesobservatory@wales.nhs.uk 

 

Dolenni defnyddiol