Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud i'ch hunan deimlo'n dda

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud i deimlo’n dda, hyd yn oed ar adegau anodd fel hwn. Mae chwerthin a rhannu jocs yn dda, yn enwedig pan mae pethau’n anodd ac yn wahanol.

  • Sgwrsiwch gyda ffrind sy’n gwneud i chi deimlo’n dda.
  • Chwiliwch am y pethau cadarnhaol. Bob dydd, meddyliwch am dri peth sydd wedi mynd yn dda.
  • Meddyliwch am y pethau sy’n eich gwneud chi’n hapus, a gwnewch fwy ohonynt.
  • Os yw’r tywydd yn braf, ewch allan er mwyn mwynhau’r awyr iach.