Cadw mewn cysylltiad â neiniau a theidiau, teulu ehangach a ffrindiau

Efallai nad yw'n union fel y gwnaethoch ei ddychmygu, dod â'ch baban adref gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle. Ond mae llawer o rieni newydd wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd newydd o nodi wythnosau cyntaf bywyd eu baban ac aros mewn cysylltiad â'r bobl yn maent yn eu caru. Dyma rai syniadau i roi cynnig arnynt

  • Defnyddiwch fideoalwad i gyflwyno eich babi i neiniau a theidiau, teulu ehangach a ffrindiau
  • Gwnewch a rhannwch fideos byr o'ch bywyd newydd gyda'ch gilydd fel teulu. Gall fideos fod yn ffordd dda o gofnodi sut mae eich babi yn tyfu ac yn datblygu heb orfod gwneud llawer o alwadau ffôn.
  • Gwnewch restr chwarae ar gyfer eich babi newydd yn llawn caneuon y mae aelodau o'r teulu wedi'u hawgrymu, bydd babanod wrth eu bodd yn eich clywed chi'n cydganu ac mae cael caneuon sy'n eich atgoffa chi o'ch teulu ehangach yn ffordd wych o deimlo'n gysylltiedig.
  • Defnyddiwch Instagram preifat neu gyfrif rhannu lluniau arall fel dyddiadur ar-lein lle gallwch rannu lluniau a straeon am eich babi newydd â'r ffrindiau a'r teulu rydych am iddynt eu gweld.

Efallai y bydd babanod hŷn hefyd yn mwynhau chwarae pi-po, gwneud wynebau doniol neu ymarfer chwifio gyda'u neiniau a'u teidiau ar alwad fideo.