Aros yn iach adref - AI.jpg

Aros yn iach adref - AI.jpg

Dau berson yn eistedd wrth bwrdd gyda paned