Cysylltu â'ch cymuned ffydd

Mae lleoliadau ffydd a lleoliadau cymunedol eraill wedi gorfod cau yn unol â'r canllawiau i atal lledaeniad Covid-19. I lawer, mae eu ffydd yn ffynhonnell o gryfder a chymorth.

Efallai fod eich man addoli yn darparu ffyrdd amgen o arfer eich ffydd, fel addoli ar y cyd neu weddïau ar-lein, anfon darlleniadau neu weddïau i'ch ffôn symudol neu e-bost, neu gysylltu â chi gan ddefnyddio technoleg.