Cadw pobl hŷn yn gysylltiedig

Mae Age Cymru yn cynnig gwasanaeth sgwrs dros y ffôn i'r rhai dros 70 oed (gallai fod yn ddefnyddiol i bob oed) yng Nghymru sy'n byw ar eu pen eu hunain – mae'r fenter yn helpu i roi rhywfaint o sicrwydd i bobl hŷn, ateb ymholiadau sylfaenol a chysylltu pobl â gwasanaethau a chymorth lleol yn ystod yr achos o'r Coronafeirws.