Cadw plant a phobl ifanc yn gysylltiedig

I blant a phobl ifanc, sydd wedi profi newid sydyn yn eu trefn, mae'n bwysig iddynt allu cadw mewn cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau a siarad am eu pryderon.

 

Young Minds

Childline