Cadw mewn cysylltiad i wella llesiant meddyliol

Mae gan Mind wybodaeth am Coronafeirws a'ch llesiant gydag awgrymiadau i bobl sy'n bryderus neu'n ofidus. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys:

  • Cadw mewn cysylltiad yn ddigidol gyda ffrindiau a theulu ac nid dim ond sgwrsio â phobl ond gwylio sioe neu ddarllen llyfr ar wahân ac yna ei drafod wedyn
  • Ymuno â chymuned cymorth gan gymheiriaid - mae Mind yn cynnal cymuned cymorth gan gymheiriaid ar-lein o'r enw Elefriends, lle gallwch rannu eich profiadau a chlywed gan eraill.