Neidio i'r prif gynnwy

Niferoedd yn ôl Clwstwr o Feddygon Teulu

Mae byrddau iechyd wedi datblygu trefniadau yn ffurfiol i grwpiau bach o bractisiau meddygon teulu weithio ar y cyd i ddatblygu gwasanaethau yn y gymuned. Gelwir y rhain yn Glystyrau Meddygon Teulu ac maent yn gwasanaethu poblogaethau o rhwng tri deg a phum deg mil o gleifion.  Er mwyn cefnogi gwaith Clystyrau meddygon teulu yng Nghymru, mae Is-adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu crynodebau defnydd / cwmpas sgrinio a gyflwynir ar lefel clwstwr meddygon teulu.

Mae’r adroddiadau yma ar gael yn Saesneg yn unig.

Darganfod mwy