Neidio i'r prif gynnwy

Ar ôl eich sgrinio llygaid diabetig

 

 

Gall hylif llygaid Tropicamide 1% achosi adwaith yn y llygaid neu o'u cwmpas.

Os ydych yn profi unrhyw rai o'r symptomau hyn ar ôl y sgrinio, dylech weld eich optometrydd ar unwaith neu ewch i adran achosion brys mewn ysbyty yn eich ardal chi.

Y symptomau yw:

  • peon, anesmwythder, chwyddo neu gosi yn eich llygaid neu o'u cwmpas;
  • cochni yn narnau gwyn eich llygaid;
  • golwg gymylog sy'n gwaethygu neu sy'n barhaus ychydig oriau ar ôl i chi gael eich sgrinio (mae'n bosibl y byddwch hefyn yn gweld cychoedd o liwiau'r enfys o gwmpas goleuadau);
  • Cyfogi neu daflu i fyny.