Neidio i'r prif gynnwy

Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

 

Mae gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru yn gwirio am broblemau llygaid a achosir gan fod â diabetes. Mae sgrinio llygaid yn edrych am ddifrod i gefn y llygad (retinopathi diabetig) a all arwain at golli golwg yn barhaol. Gall gwneud newidiadau i'ch rheolaeth diabetes, neu gael triniaeth arbenigol arafu neu wyrdroi newidiadau a achosir gan retinopathi diabetig. Os ydych wedi cael diagnosis o ddiabetes, a'ch bod yn 12 oed neu'n hŷn, fe'ch gwahoddir i fynychu apwyntiad sgrinio. Rydym fel arfer yn eich gwahodd bob blwyddyn, trwy anfon llythyr atoch i'ch cyfeiriad cartref.

 

 

Sgrinio yn ystod Pandemig Coronafeirws