Neidio i'r prif gynnwy

Darganfod mwy

Dolenni defnyddiol

 GIG 111 Cymru

Gwefan yw GIG 111 sy’n cynnwys gwybodaeth am bob agwedd ar iechyd yng Nghymru, gan gynnwys y canllawiau diweddaraf am COVID-19, cyngor iechyd a gwybodaeth hawdd ei deall.  

Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

Gwefan yw Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth am Optometryddion ac Ymarferwyr ac sy’n eich helpu i ddod o hyd i’ch gwasanaeth gofal llygaid agosaf yng Nghymru.

www.diabetes.org.uk

Elusen yw Diabetes UK sy’n codi ymwybyddiaeth, yn gwella gofal ac yn darparu help, cefnogaeth a gwybodaeth i bobl â diabetes a’u teuluoedd ledled Cymru.

Sight Cymru

Elusen annibynnol yw Sight Cymru sy’n darparu gwasanaeth ledled Cymru i bobl sydd â phroblemau gyda’u golwg.

Gwybodaeth am Glefyd Macwlaidd - Macular Society

Elusen y DU yw Macular Society sy’n ymroddedig i helpu pobl sy’n dioddef o ddirywiad macwlaidd (macwla yw’r rhan o’r llygaid sy’n rheoli golwg ganolog, y rhan fwyaf o’r lliw a welwn a manylion yr hyn a welwn).

www.wcb-ccd.org.uk

Sefydliad sy’n rhoi platfform i bobl ofyn cwestiynau ac sy’n cynorthwyo pobl sy’n poeni y mae ganddynt bryderon am golli eu golwg yw Cyngor Cymru i’r Deillion.

https://www.rnib.org.uk/cy/wales-cymru-1

Un o brif elusennau’r DU yw RNIB Cymru  sy’n darparu cyngor a gwybodaeth am golli golwg a gwybodaeth am Swyddogion Cyswllt Clinig Llygaid (ECLOs).

https://www.gov.uk/diabetic-retinopathy-and-driving

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA): Gwefan sy’n darparu gwybodaeth am yrru os oes gennych gyflwr sy’n effeithio ar eich golwg.

Sight Advice FAQ | Welcome

Gwefan yw ‘Sight Advice FAQ’ sy’n dangos cwestiynau cyffredin ynglŷn â cholli golwg, iechyd y llygaid a byw gyda chyflwr ar y llygaid

 

https://111.wales.nhs.uk/easyreads/articlelist/Diabetes

 

Lleoliadau Atgyfeirio Arbenigol

Ysbyty Abergele, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Ysbyty Abergele – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

https://bipbc.gig.cymru/ysbytai/ysbyty-abergele/

 

 

Canolfan Llygaid Aberystwyth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Clinig Ffordd y Gogledd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/ysbytai-a-chanolfannau/canolfannau-a-chlinigau/canolfannau-iechyd-ceredigion/clinig-ffordd-y-gogledd/

 

 

Ysbyty’r Sir, Henffordd, Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy.

Ophthalmology - The County Hospital, Wye Valley NHS Trust - NHS (www.nhs.uk)

Ysbyty Llandrindod, Ymddiriedolaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

 

Ysbyty Coffa Llandrindod (Llandrindod) –Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (gig.cymru)

https://biap.gig.cymru/ysbytai-a-chanolfannau/canolbarth-powys/ysbyty-coffa-llandrindod-llandrindod/

 

Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful, Cwm Taf Morgannwg

 

Offthalmoleg – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ymweld – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (cwmtafmorgannwg.cymru)

https://bipctm.gig.cymru/
 

Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, Cwm Taf Morgannwg

 

Offthalmoleg – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ymweld – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (cwmtafmorgannwg.cymru)

https://bipctm.gig.cymru/ysbytai/ysbyty-tywysoges-cymru/
 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant, Cwm Taf Morgannwg

 

Offthalmoleg – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ymweld – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (cwmtafmorgannwg.cymru)

https://bipctm.gig.cymru/ysbytai/ysbyty-brenhinol-morgannwg/

 

 

Ysbyty Brenhinol Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Adran a Chlinig Llygaid – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gig.cymru)

https://bipab.gig.cymru/ysbytai/a-y-o-wasanaethau/

 

 

Ysbyty Singleton, Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Ysbyty Singleton - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (gig.cymru)

https://bipba.gig.cymru/ysbytai/ein-hysbytai/ysbyty-singleton/

 

 

Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

 

Offthalmoleg – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (gig.cymru)

Swyddog Cyswllt Clinig Llygaid – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (gig.cymru)

https://bipcaf.gig.cymru/our-services/ophthalmology/