Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Gwelliant Cymru yw gwasanaeth Gwella Cymru gyfan GIG Cymru. Ein huchelgais yw cefnogi byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a gwasanaethau gofal gyda'u gwaith i wella diogelwch o fewn eu systemau, gan sicrhau bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon – yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i gefnogi gwelliant mewn diogelwch cleifion ledled Cymru.

 

 

Rhywbeth arall? Cysylltwch â ni