Neidio i'r prif gynnwy
Iain Roberts

Pennaeth Rhaglenni

Gwelliant Cymru

iain.roberts@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Pennaeth Rhaglenni

Rôl Iain yw cefnogi arweinwyr rhaglenni ar draws yr agenda Welliant yng Nghymru.

Mae gan Iain MBA Iechyd Gweithredol a chefndir mewn rheoli cyffredinol mewn ysbytai. Mae wedi gweithio ym maes Gwelliant ers 15 mlynedd, ac yn y GIG yng Nghymru a Lloegr ers dros 25 mlynedd. Mae’n hyfforddwr Gweithredol cymwys ac yn Gynghorydd Gwelliant gyda’r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, ac mae’n addysgu cyrsiau ar gyfer Gwelliant Cymru.

Mae gan Iain ddiddordeb ym mhob math o ddulliau gwella, ac mae’n awyddus i ehangu ei wybodaeth o hyd.