Neidio i'r prif gynnwy
Martine Price

Nyrs Arweiniol Clinigol

Gwelliant Cymru

martine.price@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Nyrs Arweiniol Clinigol

Martine yw'r nyrs arweiniol clinigol yn Gwelliant Cymru Mae hi wedi bod yn gweithio yn y GIG ers dros 34 mlynedd; mae ei rolau clinigol wedi bod yn amrywiol ac yn cynnwys swyddi’r brif weinyddes nyrsio ar wardiau llawfeddygol yn bennaf, rolau ymarferwyr nyrsio ac mewn addysg fel ymarferydd darlithio. Mae gan Martine brofiad sylweddol ar fyrddau gweithredol fel Cyfarwyddwr Nyrsio yng Nghymru a Lloegr. 

Mae gan Martine arbenigedd mewn gwella diogelwch cleifion a gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan ei bod wedi hwyluso cydweithrediadau dysgu ledled y DU. Mae hi wedi gweithio gyda thimau clinigol i sefydlu sesiynau Schwartz ac mae hi wedi hwyluso cylchdroeon yn rheolaidd.

Mae gan Martine MSc mewn Nyrsio gyda ffocws ar arweinyddiaeth ac mae wedi cwblhau hyfforddiant mewn Dysgu’n Weithredol o Naratif, hyfforddiant Swyddog Diogelwch Cleifion y Sefydliad Gwella Iechyd, ac yn ddiweddar, cwblhaodd y Breakthrough Series College. Mae Martine yn hyfforddwr gweithredol ac mae wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 7 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Gweithredol. Mae gan Martine ddiddordeb arbennig mewn gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a datblygu staff gofal iechyd i ddarparu gofal o ansawdd uchel.