Yr Athro. John Boulton

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion

Gwelliant Cymru

John.Boulton2@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion

John yw pennaeth Gwelliant Cymru ac mae’n cynorthwyo gwaith y tîm cyfan.

Dechreuodd John fel Rhewmatolegydd ac, ers hynny, mae wedi cael profiad eang ym maes Gwelliant. Dyfarnwyd cymrodoriaeth Gwella Ansawdd iddo yn y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, wedi’i noddi gan y Sefydliad Iechyd, a phenodwyd ef yn Athro anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae John yn aelod o gyfadran rhaglen Datblygu Proffesiynol Hyfforddi Gwelliant y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd.

Mae gan John ddiddordeb mewn methodolegau Gwelliant, ac mae’n cael ei adnabod am ddefnyddio Lego™ Serious Play™ mewn sesiynau gwelliant!

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau