Dominique Bird

Pennaeth Capasiti a Gallu

Gwelliant Cymru

dominique.bird2@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Pennaeth Capasiti a Gallu

Mae Dominique yn arwain Q Cymru, Academi Gwelliant Cymru a datblygu canolfannau Gwelliant lleol. Hefyd, mae ei chyfrifoldebau’n cynnwys gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mesur ar gyfer gwelliant a Gwobrau GIG Cymru ynghyd ag adeiladu gallu gwelliant.

Dechreuodd Dominique weithio ym maes Gwelliant yng Nghymru yn 2003, ac mae wedi datblygu cyfoeth o arbenigedd ar ôl gweithio yn y GIG ers bron i 20 mlynedd. Mae’n Gynghorydd Gwelliant cymwys gyda’r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd, mae wedi cwblhau hyfforddiant DMAIC Sefydliad Juran ac mae ganddi radd feistr mewn Astudiaethau Proffesiynol.  

Mae Dominique yn teimlo’n angerddol dros feithrin rhwydweithiau cryf i sicrhau bod gwelliant yn llwyddo.  

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau