Felicity Hamer

Arweinydd Strategaethau

Gwelliant Cymru

felicity.hamer@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Arweinydd Strategaethau

Mae rôl Felicity yn cynnwys arwain datblygiad y strategaeth a’r brand newydd, a sawl fframwaith strategol allweddol i’w cwmpasu a’u lledaenu a rheoli ansawdd o fewn sefydliad.

Mae Felicity wedi bod yn gweithio ym maes gwelliant ar lefel genedlaethol ers 13 mlynedd, ac mae ganddi ddiploma ôl-raddedig mewn Rheoli Gwasanaethau Iechyd a gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg.

Yn ddiweddar, cwblhaodd raglen Prif Swyddog Ansawdd y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd ac mae ganddi ddiddordeb mewn arloesi.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau