Neidio i'r prif gynnwy

Canllawau Pecyn Cymorth

12/12/22
5S

Mae 5S yn offeryn gwella cydweithredol sy'n cynnwys cyfres o gamau y gellir eu defnyddio i helpu i greu gweithle effeithlon sy'n cael ei symleiddio'n gynyddol trwy gael gwared ar wastraff yn y prosesau.

12/12/22
Mesuriadau Lleoliad Canolog ac Amrediad

Gellir defnyddio mesuriadau lleoliad canolog ac amrediad i ddisgrifio data i’ch cynulleidfa. Caiff y rhain eu hystyried yn ystadegau cryno am eu bod yn werthoedd a gyfrifir gyda’r nod o gyflwyno crynodeb o’ch data.

12/12/22
Siartiau Pareto

Mae dadansoddiad Pareto yn dechneg syml sy'n ein helpu i ganolbwyntio ymdrechion ar y problemau sy'n cynnig y potensial mwyaf ar gyfer gwella.

13/12/22
Mapio Proses

Mae mapio proses yn eich galluogi i weld yn weledol sut mae proses wirioneddol yn gweithio fel y gallwch ddeall y broses bresennol a datblygu syniadau am sut i'w gwella.

12/12/22
Siartiau Rhedeg

Graffiau sy’n dangos data yn ôl amser yw Siartiau Rhedeg. Mae Siart Rhedeg yn ein galluogi i weld a yw’r profion newid a gyflwynwyd gennym wedi cael yr effaith a ddymunir ac wedi arwain at welliant.

12/12/22
Diagramau Sbageti

Offeryn gweledol yw'r diagram Sbageti i'ch helpu i sefydlu'r cynllun gorau posibl ar gyfer gweithgaredd corfforol mewn amgylchedd megis adran neu ward yn seiliedig ar arsylwadau o'r pellteroedd a deithir gan gleifion, staff neu gynhyrchion, megis pelydrau-X.