Academi Gwelliant Cymru

 

 

Bydd yr Academi yn dod â’n holl sgiliau, datblygiad, hyfforddiant ac arweiniad gwelliant at ei gilydd. Bydd yn ei gwneud yn haws i ddysgu am ymarfer a chyflwyno gwelliant, a bydd yn darparu gwreiddiau a chysylltiadau cryf ar gyfer gwelliant ar draws y system.

Mae’r Academi wrthi’n cael ei datblygu o hyd, a bydd yr Academi’n gweithredu fel y cerbyd i’ch helpu i gyflawni eich nodau gwelliant, fel unigolyn, fel tîm ac fel sefydliad, a bydd y darparu’r gallu a’r capasiti i chi gyflawni. Bydd yr Academi’n eich helpu i ddatblygu’r gorau o ran:

  • Amodau – cymorth sefydliadol ar gyfer diwylliant o welliant
  • Cysylltiadau – rhwydweithio arweinwyr gwelliant; a
  • Gallu – datblygu gwelliant ar gyfer unigolion, timau, hyfforddwyr, arweinwyr, i wella
 
 
Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau