Neidio i'r prif gynnwy

Noddwyr

22/09/22
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gatalydd i annog arloesedd a chydweithio rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol a’r byd academaidd, gan helpu i sicrhau mai Cymru yw'r lleoliad gorau ar gyfer arloesedd ym meysydd iechyd, gofal a llesiant. 

22/09/22
C-Stem ac Armis

"C-STEM ac Armis, y tîm llwyddiannus yn y sector Gofal Iechyd."

22/09/22
Core to Cloud

Mae Core to Cloud yn ddarparwr datrysiadau seiberddiogelwch ac   yn brif gyflenwr Gofal Iechyd IoT (HIoT) a diogelwch IoT sy'n diogelu dros 50 o Ymddiriedolaethau'r GIG Cydnabyddir ei fod wedi cyflwyno datrysiadau seiberddiogelwch arloesol i’r farchnad.

22/09/22
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n dod â phartneriaid ledled GIG Cymru, awdurdodau lleol, prifysgolion, sefydliadau ymchwil, y trydydd sector ac eraill ynghyd.   

22/09/22
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru yw’r undeb nyrsio a’r corff proffesiynol mwyaf yn y wlad sy’n cynrychioli nyrsys, bydwragedd, gweithwyr cymorth gofal iechyd a myfyrwyr nyrsio.