Neidio i'r prif gynnwy

Amodau

Mae angen i bob sefydliad greu'r amodau a'r gefnogaeth sy’n ofynnol i wneud gwelliannau, sy'n cael eu gwerthfawrogi gan staff ac sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau’r sefydliad. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi pob dysgwr i ddatblygu a gweithredu ei broject gwelliant; drwy sicrhau bod pob dysgwr yn cael amser pwrpasol i ddysgu, bod hyfforddwr ar gael i bob dysgwr a darparu’r seilwaith i sicrhau cefnogaeth sefydliadol drwy gydol eu cwrs.

Mae Fframwaith Cyflawni Gwelliant Cymru yn darparu patrwm ar gyfer cynllunio, profi, gwerthuso, gweithredu, a lledaenu gwelliant ar draws system – boed yn fawr neu’n fach.