Neidio i'r prif gynnwy

Brwsio Dannedd

Brwsio dannedd

Brwsio dannedd gartref

Mae past dannedd fflworid yn helpu i gadw dannedd yn gryf.

  • Gall plant ddefnyddio past dannedd sy'n cynnwys fflworid (1000- 1450ppm F)
  • Brwsiwch ddannedd eich plentyn ddwywaith y dydd, yn enwedig cyn mynd i’r gwely gyda’r nos
  • Ar gyfer plant o dan 3 oed, defnyddiwch haen denau o bast dannedd yn unig
  • Ar gyfer plant dros 3 oed, defnyddiwch swm sydd yr un faint â physen

 I blant o dan 3                                                                        I blant dros 3

  • Mae angen cymorth i frwsio ar blant o dan 8 oed
  • Peidiwch â gadael iddynt rinsio eu cegau ar ôl brwsio, yn hytrach dylent boeri’r past dannedd allan yn unig
  • POERI NID RINSIO yw’r ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio past dannedd fflworid 
  • Cofiwch fynd â brwsh a phast dannedd eich plentyn gyda chi pan fyddwch yn ymweld â theulu a ffrindiau a phan fyddwch yn mynd ar eich gwyliau
  • Hyd yn oed os bydd eich plentyn yn ymuno â rhaglen brwsio dannedd mewn meithrinfa/yn yr ysgol, mae’n dal i fod yn bwysig iddynt frwsio ei ddannedd gartref ddwywaith y dydd, yn enwedig cyn mynd i'r gwely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gael cyngor ar beth i'w wneud os na fydd eich plentyn yn caniatáu ichi frwsio ei ddannedd, cliciwch yma. 

Brwsio Dannedd yn y Feithrinfa a’r Ysgol

Mae’r Cynllun Gwên yn cefnogi brwsio dannedd dan oruchwyliaeth i blant mewn rhai meithrinfeydd ac ysgolion babanod. Nid yw hyn yn cymryd lle brwsio dannedd ddwywaith y dydd gartref. Yn hytrach, mae’n ychwanegol at hynny.

Caiff pob rhaglen mewn meithrinfa neu ysgol ei threfnu mewn ffordd ddiogel ac effeithiol. Bydd arweinydd a fydd yn gyfrifol am y rhaglen brwsio dannedd.

Rhoddir rhaglen hyfforddi fanwl i’r staff a chynhelir gwiriadau o leiaf unwaith y tymor yn erbyn safonau cenedlaethol ar gyfer arferion gorau.

Defnyddir past dannedd fflworid ‘i’r teulu’ sy’n cynnwys 1350-1500 rhan y filiwn (ppm) o fflworid yn y rhaglen ar gyfer plant dros 3 oed. Defnyddir swm o bast dannedd fflworid sydd yr un faint â physen.

Defnyddir past dannedd sy’n cynnwys 1000 ppm o fflworid ar gyfer plant dan 3 oed. Defnyddir haen denau o bast dannedd fflworid.

Mae gweithgynhyrchydd y past dannedd a ddefnyddir gan y Cynllun Gwên wedi cadarnhau nad oes dim byd sy’n deillio o anifeiliaid ynddo a’i fod yn addas i lysieuwyr ei ddefnyddio.