Neidio i'r prif gynnwy

Farnais Fflworid

Farnais Fflworid

Gall timau deintyddol yn eich practis deintyddol teuluol ac mewn rhai meithrinfeydd ac ysgolion roi farnais fflworid ar ddannedd.

Hylif euraid a roddir ar ddant sych yw farnais fflworid. Mae ganddo flas braf ac mae’n arogli fel ffrwythau. Mae’n helpu i atal pydredd dannedd drwy gryfhau’r dannedd, ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn fwyaf effeithiol os caiff ei roi ar y dannedd o leiaf ddwywaith y flwyddyn.

Mae’r farnais yn caledu'n gyflym ar ôl cael ei roi ar y dant, felly gall y fflworid fod mewn cysylltiad ag arwyneb allanol y dannedd am gyfnod hir. Gall y lliw euraid gymryd ychydig ddyddiau i bylu.

Sut y caiff y farnais fflworid ei roi ar y dant?

Mae’r broses yn gyflym a hawdd

Mewn meithrinfeydd ac ysgolion, bydd y farnais yn cael ei roi ar ddannedd y plant mewn uned ddeintyddol symudol a fydd yn ymweld â’r safle neu neu gall y tîm deitnyddol ddod ag offer symudol arbennig i ran breifat a thawel o’r ysgol.

Dim ond staff deintyddol sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig sy’n gallu rhoi’r farnais fflworid ar ddannedd. Mae rheolau llym ar gyfer hylendid a rheoli heintiau. Caiff pâr glân o fenig clinigol eu gwisgo a phecyn fflworid newydd ei ddefnyddio ar gyfer pob plentyn. Caiff dannedd y plentyn eu sychu’n ysgafn â gwlân cotwm a rhoddir y swm cywir o fflworid gan ddefnyddio brws meddal sy’n cael ei ddefnyddio unwaith yn unig. 

Cyfarwyddiadau Ôl-ofal

Peidiwch â gadael i’ch plentyn fwyta bwydydd caled fel afalau, moron neu greision heddiw er mwyn osgoi crafu’r farnais oddi ar y dant.

Byddwn yn trefnu i beintio dannedd eich plentyn gyda farnais fflworid eto, yn y feithrinfa neu’r ysgol, ymhen 6 mis.

Os bydd eich plentyn yn cael problemau neu adwaith alergaidd ar ôl cael y farnais heddiw, cysylltwch â’r ysgol neu’r tîm Cynllun Gwên lleol.

Nid yw eich plentyn wedi cael archwiliad deintyddol manwl. Mae’n bwysig bod eich plentyn yn mynd i weld deintydd yn rheolaidd i gael archwiliadau a rhowch wybod i’ch deintydd fod eich plentyn wedi cael farnais fflworid yn yr ysgol.