Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Aneurin Bevan

Gweinyddydd Prosiect, Cynllun Gwên, Adeilad y Bwrdd Iechyd Lleol, Crown Street, Crymlyn, NP11 4PQ

Ffôn: 01495 241865

Ebost: Designedtosmile.ABB@wales.nhs.uk

 

Betsi Cadwaladr

Cynllun Gwên – Gogledd-ddwyrain Cymru, Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Gogledd Cymru, Canolfan Fenter Glannau Dyfrdwy, Rowleys Drive, Shotton, Sir y Fflint, CH5 1PP

Ffôn: 03000 858620

Cynllun Gwên – Gogledd-orllewin Cymru, Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Gogledd Cymru, Ysbyty Eryri, Bodfan, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YE

Ffôn: 03000 851629

Ebost:designedtosmile.northwales@wales.nhs.uk

 

Caerdydd a'r Fro

Cynllun Gwên, Unit 2, Trefforest Industrial Estate, Trefforest CF37 5TT

Ffôn: 01443 661795

Ebost:designedtosmile.cardiff&vale@wales.nhs.uk

 

Cwm Taf Morgannwg

Cynllun Gwên, Llawr cyntaf, Ysbyty Cwm Cynon, New Road, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taf, CF45 4BZ

Ffôn: 01443 715113 (Pen-y-bont ar Ogwr: 01656 753865)

Ebost: designedtosmile.CTM@wales.nhs.uk

 

Hywel Dda

Cynllun Gwên, Canolfan Cynhadledda, Ysbyty Llwynhelyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PZ

Ffôn: 01437 834403

Ebost: hdd.designedtosmile@wales.nhs.uk

Powys

Tîm Cynllun Gwên, Clinig Deintyddol Cymunedol, Park Street, Y Drenewydd, Powys, SY16 1EG

Ffôn: 01686 617363

Ebost:Designed.ToSmile3@wales.nhs.uk 

Bae Abertawe

Tîm Cynllun Gwên, Clinig Pontarddulais, Ffordd Dulais, Abertawe, SA4 8RH

Ffôn: 01792 301098

Ebost: ABM.DesignedToSmile@wales.nhs.uk