Neidio i'r prif gynnwy

Pobl 65 oed a throsodd

Os ydych yn 65 oed neu drosodd (gan gynnwys y rhai a fydd yn 65 oed erbyn 31 Mawrth 2024), rydych yn wynebu risg uwch o gymhlethdodau o'r ffliw na phobl eraill. 

Gall pobl yn y gr┼Áp oedran hwn gael eu brechlyn ffliw yn eu meddygfa, neu drwy fferyllfa gymunedol.