Ddim yn gwybod le i ddechrau? Dyma rai enghreifftiau:

  • Cefais alwad ffôn gan fy ffrind a buom yn chwerthin llawer
  • Fe wnes i ginio neis iawn
  • Cysgais yn dda
  • Teimlais yr haul cynnes ar fy wyneb
  • Mae'r planhigyn ar fy sil ffenestr yn tyfu