Beth aeth yn dda?

Dilynwch y camau syml hyn:

  1. Ar ddiwedd y dydd, meddyliwch am dri pheth a aeth yn dda heddiw.
  2. Pethau mawr neu bethau bach - meddyliwch pam roedd y rhain yn dda a beth maent yn ei olygu i chi.
  3. Defnyddiwch ddyddiadur, llyfr nodiadau, ffôn neu liniadur i'w hysgrifennu.