Llesiant Meddyliol

  • PAPYRUS - cymdeithas atal hunanladdiad: PAPYRUS HOPELINEUK 0800 068 4141 (o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 10pm, a 2pm i 10pm ar benwythnosau a gwyliau banc).
  • MEIC – cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed: MEIC neu ffoniwch 080880 23456