Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadur Elusennau a Sefydliadau Cymorth i'r rhai â chyflyrau neu ofynion iechyd penodol

 

 • Sight Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth a/neu gymorth gwasanaeth i'r rhai â nam ar eu golwg
 • Sightlife Cymru - Darparu gwybodaeth a/neu gymorth gwasanaeth i'r rhai â nam ar eu golwg
 • Cyngor Cymru'r Deillion - Cefnogi a gwella'r gwasanaethau ar gyfer colli golwg
 • RNIB - Darparu gwybodaeth a/neu gymorth gwasanaeth i'r rhai mewn angen
 • Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru - Mae'n rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i'r rhai â nam ar y golwg
 • Sign sight sound - Mae'n rhoi cymorth, gohebiaeth a gwasanaethau i'r rhai â nam ar y synhwyrau; yn ogystal â gwella ffordd o fyw a chydraddoldeb mynediad.

 

 

 • Anabledd Dysgu Cymru  - Darparu gwybodaeth, arloesedd a chynrychiolaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion ag anawsterau dysgu
 • Dimensions - Darparu gwasanaethau cymorth i bobl ifanc ac oedolion ag anawsterau dysgu i'w galluogi i fyw bywydau arferol
 • Scope - Mae'n rhoi gwybodaeth, arweiniad a chymorth i'r rhai sydd ag anableddau
 • Gofal Cymdeithasol Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth a chanllawiau i'r gweithlu gofal cymdeithasol
 • Anabledd Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth a chanllawiau i'r rhai sydd ag anabledd
 • Diverse Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth ac arweiniad i'r rhai o gefndir amrywiol. Maent hefyd yn eirioli dros hawliau i grwpiau lleiafrifol a darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth.

 

 • British Lung Foundation – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chlefyd anadlol
 • Asthma UK – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gydag asthma
 • Yr Ymddiriedolaeth Ffeibrosis Systig – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda ffeibrosis systig      

 

 

 • Aren Cymru – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chlefydau a chyflyrau arennol.
 • Kidney Research UK – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chlefydau a chyflyrau arennol.

 

 • Ymddiriedolaeth Afu Prydain – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau sy'n ymwneud â'r afu.
 • Ymddiriedolaeth Terrence Higgins – Mae'n rhoi cymorth, arweiniad ac eiriolaeth i'r rhai sy'n byw gyda HIV.
 • Lupus Uk – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda Lupus
 • Thyroid UK – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau sy'n gysylltiedig â thyroid
 • Cymru Versus Arthritis - Mae'n rhoi cymorth, arweiniad ac eiriolaeth i'r rhai sy'n byw gydag arthritis
 • Sickle Cell Awareness UK – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chlefyd y crymangelloedd.
 • Diabetes UK - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda diabetes.

 

 • Cymdeithas Alzheimer's - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gydag Alzheimer’s
 • Dementia UK – Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda dementia
 • Parkinson’s UK - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda Parkinson’s
 • MNDA - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chlefyd niwronau motor
 • Cymdeithas Strôc Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sydd wedi cael strôc
 • Cymdeithas Sglerosis Ymledol - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda sglerosis ymledol
 • Ymddiriedolaeth Sglerosis Ymledol - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda sglerosis ymledol
 • ASD info Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gydag ASD
 • Cyfeiriadur Awtistiaeth - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gydag awtistiaeth
 • Sefydliad Pitẅidol - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau sy'n gysylltiedig â'r chwarren bitẅidol
 • Platfform - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n profi problemau iechyd meddwl
 • Mind Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n profi problemau iechyd meddwl
 • Rethink - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n profi problemau iechyd meddwl

 

 • Gofal Canser Tenovus - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Macmillan - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Marie Curie - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sydd sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Cynghrair Canser Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Cancer Research UK Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Bowel Cancer UK - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser y coluddyn neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd
 • Cymorth Canser Ray of Light Cymru - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i'r rhai sy'n dioddef o ganser neu'n cael profiad ohono ar hyn o bryd

 

 • WCVA - Mae'n darparu gwybodaeth, arweiniad a gwasanaethau cymorth i wirfoddolwyr a/neu sefydliadau gwirfoddol
 • Gwirfoddoli Cymru – Lle gallwch gofrestru i wirfoddoli ar gyfer yr ymateb i COVID-19.