Canllawiau Coronafeirws ar gyfer Gweithiwr Allweddol

GIG - Canllawiau clinigol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 

Llywodraeth y DU - Canllawiau gofal preswyl, byw â chymorth a gofal cartref.
 

Llywodraeth y DU - Canllawiau lleoliadau addysgol.