Beth sy'n gwneud i chi alw merch yn ôl am resymau technegol?

Mae’r delweddau’n gallu bod yn aneglur weithiau. Byddai’n rhaid i ni dynnu mamogram arall cyn gallu rhoi canlyniad i chi. Dyma yw’r rheswm technegol dros alw merch yn ôl.