Am faint fydd rhaid i mi aros tan fydd y canlyniadau'n cyrraedd?

Nod Bron Brawf Cymru yw anfon yr holl ganlyniadau cyn pen tair wythnos i ddyddiad y prawf, ond mae’n gallu cymryd mwy o amser weithiau.