Beth os ydw i angen gwybodaeth mewn fformat arall?

Mae gwybodaeth am sgrinio'r fron ar gael mewn fformatau gwahanol. Ymhlith y fformatau mae fersiynau mewn print mawr, sain, braille, BSL ac iaith hawdd ei darllen.
 
Gallwch chi Iwytho'r wybodaeth i lawr o'n gwefan Merched ag Anableddau Corfforol. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni dwry ddefynddio'r rhiff ffôn sydd ar eich llythyr apwyntiad. Bywddwn ni'n gallu anfon y wydobaeth rydych chi ei hangen atoch chi