Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn cyrraedd 70 oed? A fyddaf i'n cael fy ngalw eto?

 Mae pob croeso i chi gael prawf sgrinio ond bydd rhaid i chi ein ffonio ni i ofyn am apwyntiad.