Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Staff

Mae’n bwysig cael cysondeb ledled Cymru wrth fesur a chofnodi canlyniadau.

Am wybodaeth ychwanegol am ofynion, prosesau a thechneg mesur CMP, gweler Safonau'r Rhaglen Mesur Plant (sy’n disgrifio beth sy’n ofynnol) a’r Canllawiau (gwybodaeth ynghylch sut bydd Byrddau Iechyd yn bodloni’r safonau.)

Cynghorir staff i edrych ar eu fersiwn lleol nhw o'r canllawiau, am y gallai’r rhain gynnwys enghreifftiau o dempledi llythyrau lleol, prosesau, polisïau a chanllawiau lleol (e.e. prosesau lleol ar gyfer rhoi adborth ar ganlyniadau, copïau o dempledi llythyrau lleol, disgwyliadau olrhain, polisïau atgyfeirio ac adnoddau lleol eraill.)

Adnoddau