Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Mesur Plant Cymru

Mae Rhaglen Mesur Plant Cymru yn mesur uchder a phwysau plant dosbarth derbyn.

Rydym am ddysgu sut mae plant yng Nghymru yn tyfu fel y gall GIG Cymru gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd yn well.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gydlynu y Rhaglen Mesur Plant ac mae pob bwrdd iechyd Cymru yn cymryd rhan yn y rhaglen.

Canlyniadau Diweddaraf

l

Y Prif Bwyntiau 

 • Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau allweddol y Rhaglen Mesur Plant (CMP) ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.
   
 • Cafodd pob plentyn 4-5 oed sy'n mynychu dosbarth derbyn ac sy'n byw yng Nghymru gynnig mesuriadau taldra a phwysau arferol gan dimau nyrsio ysgolion. Adroddir ar y data hwn yn genedlaethol i hwyluso gwyliadrwriaeth. 
   
 • Ar lefel Cymru gyfan, cyfran y plant â phwysau iach oedd 74.3%, sy'n sylweddol uwch yn ystadegol na'r gyfran cyn y pandemig. 
   
 • Ar lefel Cymru gyfan, cyfran y plant a oedd dros bwysau ne'n ordew oed 13.4% ac 11.4% yn y drefn hnoo, y ddau yn sylweddol is yn ystadegol na'r gyfran cyn y pandemig. 
   
 • Roedd cyfran y plant a oedd yn ordew yng Nghymru yn uwch na'r cyfrannau a adroddwyd ar gyfer Lloegr a'r Alban. 
   
 • Roedd plant sy'n byw yn y 'bumed' â'r amddifadedd lleiaf yn ôl cod post y breswylfa yn llawer llai tebygol yn ystadegol o fod yn ordew o gymharu â phob cwintel amddifadedd arall.