Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Mesur Plant Cymru

Mae Rhaglen Mesur Plant Cymru yn mesur uchder a phwysau plant dosbarth derbyn.

Rydym am ddysgu sut mae plant yng Nghymru yn tyfu fel y gall GIG Cymru gynllunio a darparu gwasanaethau iechyd yn well.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gydlynu y Rhaglen Mesur Plant ac mae pob bwrdd iechyd Cymru yn cymryd rhan yn y rhaglen.

Canlyniadau Diweddaraf

  • Amharwyd ar y broses o gasglu data yn 2020/21 ar draws sawl rhan o Gymru oherwydd cau ysgolion a blaenoriaethu adnoddau mewn ymateb i bandemig COVID-19. Felly, dim ond ar gyfer dau Fwrdd Iechyd y gallwn adrodd data – Bae Abertawe ac Aneurin Bevan – lle mae gennym ddigon o ddata ar gyfer canlyniadau dibynadwy. Mae hyn hefyd yn golygu na allwn ddarparu ffigur cyffredinol i Gymru.
     
  • Yn y ddau Fwrdd Iechyd rydym yn gweld cynnydd sylweddol yng nghanran y plant 4/5 oed gyda ordew a gostyngiad sylweddol yn y gyfran a oedd yn bwysau iach o'i gymharu â 2018/19.
     
  • Nid yw'n bosibl allosod y canfyddiadau i Gymru gyfan gan fod nodweddion poblogaeth y Byrddau Iechyd Lleol yn amrywio.