Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Rhieni

Os ydych chi'n hapus i'ch plentyn gael ei gynnwys yn y Rhaglen Mesur Plant, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Os nad ydych am i'ch plentyn gymryd rhan, mae angen i chi roi gwybod i'ch nyrs ysgol cyn gynted â phosibl. Gallwch hefyd ofyn bod eich plentyn yn cael ei bwyso a'i fesur ond nad yw'r canlyniadau'n cael eu defnyddio fel rhan o'r Rhaglen Mesur Plant.

Bydd y Tîm Nyrsio Ysgol yn mesur dosbarth eich plentyn yn ystod y flwyddyn ysgol. Er mwyn parchu preifatrwydd, bydd plant yn cael eu mesur yn yr ardal tawelaf sydd ar gael yn yr ysgol. Gofynnir i'ch plentyn dynnu dillad trwm fel crysau chwys ac esgidiau. Bydd eich plentyn yn sefyll ar y graddfeydd i gael eu pwyso, a mesur eu taldra.

Mae gwybodaeth eich plentyn yn gyfrinachol a bydd yn rhan o gofnod iechyd eich plentyn. Bydd llythyr gan nyrs yr ysgol yn egluro sut y gallwch weld canlyniadau eich plentyn.
Ar ddiwedd y flwyddyn ysgol, anfonir y canlyniadau taldra a phwysau i Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru a fydd yn dadansoddi'r data ac yn edrych am dueddiadau ar lefel leol, ar lefel bwrdd iechyd ac yn genedlaethol i ddysgu sut mae plant yn tyfu.

Anfonir y data yn y fath fodd fel na all y staff sy'n derbyn y wybodaeth adnabod eich plentyn ac sy'n gyfrifol am ei ddadansoddi.

Mae data dienw hefyd yn cael ei gyflenwi i'r Cronfa Ddata Cyswllt Gwybodaeth Ddienw Ddiogel a gall ymchwilwyr eraill ei ddefnyddio hefyd. Pan fydd hyn yn digwydd mae mesurau diogelwch ar waith i atal plant ac ysgolion rhag cael eu hadnabod.

Mae mwy o wybodaeth isod;


Cwestiynau Cyffredin Rhieni


Taflenni Gwybodaeth i Rieni

Mae taflen, sydd ar gael mewn wyth o ieithoedd, wedi cael ei chreu ar gyfer rhieni a gofalwyr, fydd o gymorth iddynt drafod y Rhaglen Mesur Plant gyda’u plant ac aelodau eraill o’r teulu.
 
Mae’r wybodaeth hefyd ar gael mewn fersiwn hawdd ei ddeall ar gyfer rhieni ag anawsterau dysgu neu sy’n cael anawsterau eraill yn darllen.