Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Sefydliad Cyswllt

2wish 
Cefnogaeth pan fydd plant a phobl ifanc yn marw’n sydyn
 

www.2wish.org.uk  

Dydd Llun-Dydd Gwener: 09:00 – 17:00 
Dydd Sadwrn: 09:00 – 12:00 
 
Teleffon: 01443 853 125 
Ebost: info@2wish.org.uk
 
Child Bereavement UK 
Helpu plant, pobl ifanc, rhieni a theuluoedd i ailadeiladu eu bywydau pan fydd plentyn yn galaru neu pan fydd plentyn yn marw
 
www.childbereavementuk.org 
 
Dydd Llun-Dydd Gwener: 09.00 – 17.00 
 
Teleffon: 0800 028 840 
Ebost: helpline@childbereavementuk.org  
Sgwrs fyw: trwy'r wefan
Winston’s Wish 
Cefnogi plant a phobl ifanc sy'n galaru ar ôl marwolaeth rhywun o bwys
 
www.winstonswish.org 
Dydd Llun-Dydd Gwener:    08.00 – 20.00 
 
Teleffon:            0808 020 021 
Ebost:                ask@winstonswish.org   
Sgwrs fyw:            trwy'r wefan
Sands 
Achub bywydau babanod. Cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth
 
www.sands.org.uk  
Sands 
Achub bywydau babanod. Cefnogi teuluoedd mewn profedigaeth
 
www.sands.org.uk  
Samaritans 
Gweithio i sicrhau bod rhywun yno bob amser i unrhyw un sydd angen rhywun
 
www.samaritans.org  
Dydd Llun-Dydd Sul:        24 awr y dydd
 
Teleffon:            116 123 
Ebost:                 jo@samaritans.org  

Sylwch: ni fydd pob un o'r sefydliadau elusennol hyn yn cynnig gwasanaethau'n ddwyieithog