Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddi ar gyfer Diogelwch Cleifion

Mae Hyfforddi ar gyfer Diogelwch Cleifion yn rhan o'r Bartneriaeth Gofal Diogel, sydd rhwng byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG Cymru, Gwelliant Cymru a'r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI).  Nod y bartneriaeth yw hyfforddi a chefnogi byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau i wella ansawdd a diogelwch gofal ar draws eu systemau.

Hyfforddi ar gyfer Diogelwch Cleifion yw un o'r elfennau craidd yn y Bartneriaeth Gofal Diogel.  Mae wedi'i anelu at y rheini ar draws system GIG Cymru sydd eisoes wedi cwblhau rhaglenni dysgu ym maes Gwelliant, fel the Improvement Advisor Programme gan IHI; y Scottish Improvement Leadership Programme (ScIL) neu fod ganddynt gefndir ymarferol mewn gwelliant. Mae Hyfforddi ar gyfer Diogelwch Cleifion yn adeiladu carfan o arbenigwyr hyfforddiant sydd â rôl allweddol o fewn y Rhaglen Gydweithredol Gofal Diogel cenedlaethol (link). Maen nhw’n gweithio gyda thimau, swyddogion gweithredol ac uwch arweinwyr ar gyfer diogelwch o fewn ac ar draws yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau.

Mae Hyfforddi ar gyfer Diogelwch Cleifion yn cynnwys chwe sesiwn hyfforddi hanner diwrnod a gynhelir rhwng Awst a Thachwedd 2022.  Mae'n cefnogi datblygiad mewn offer a thechnegau craidd ar gyfer hyfforddiant gweithgareddau gwella diogelwch yn effeithiol ac yn cefnogi'r newid o arwain prosiect gwella i hyfforddi eraill i gyflawni gwelliannau diogelwch cleifion.