Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaeth Gofal Diogel

Mae Gwelliant Cymru, y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI) a Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru wedi dod at ei gilydd i greu Partneriaeth Gofal Diogel. Pwrpas y Bartneriaeth Gofal Diogel yw hyfforddi a chefnogi Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau i wella ansawdd a diogelwch gofal ar draws eu systemau. Mae gan bob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd yng Nghymru gyfle i ymuno â’r bartneriaeth.

Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i GIG Cymru a Gwelliant Cymru weithio gydag arbenigwyr o fri rhyngwladol ym maes gwella o’r IHI i gyflawni ein nod cyffredin o wella diogelwch cleifion ar raddfa genedlaethol.

Bydd Cyhoeddiad yr IHI ‘Framework for Safe, Effective and Reliable Care’ yn cael ei ddefnyddio fel y map trywydd sy’n seiliedig ar dystiolaeth i lunio’r bartneriaeth a thu hwnt.


Bydd yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau yn y bartneriaeth yn cymryd rhan mewn pedwar gweithgaredd allweddol:


Bydd y Bartneriaeth Gofal Diogel yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd ac yn gadael gwaddol o gydweithio a dysgu parhaus rhwng byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau.