Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogi gwaith i ddatblygu system iechyd a gofal gynaliadwy sy'n canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar

Nurse consoling patient

Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid i gefnogi'r gwaith o ddatblygu systemau iechyd a gofal cynaliadwy a hygyrch sy'n canolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar.

Byddwn yn gweithio ar y cyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu modelau gofal cynaliadwy a hygyrch sy’n canolbwyntio ar atal, sgrinio’n seiliedig ar y boblogaeth, ymyrraeth amserol, gwelliant parhaus a gofal di-dor i sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r boblogaeth drwy gydol eu bywydau.

Erbyn 2030, rydym yn disgwyl bod wedi:

 • symud y cydbwysedd o ofal yn yr ysbyty i ofal yn y gymuned
 • lleihau’r baich afiechyd yn sgil cyflyrau hirdymor, gan arwain at lai o achosion, dulliau canfod cynnar a chanlyniadau goroesi gwell
 • symud y cydbwysedd o ofal proffesiynol i ofal a rennir
 • parhau i ddatblygu a darparu rhaglenni sgrinio ar sail tystiolaeth i fanteisio i’r eithaf ar dechnolegau newydd ac algorithmau sy’n seiliedig ar risg

Mae hyn yn golygu:

 • symud tuag at atal
 • ymyrraeth gynnar yn y gymuned
 • darparu rhaglenni sgrinio o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar y boblogaeth genedlaethol
 • darparu gwasanaeth cyfartal
 • gwella ansawdd a diogelwch cleifion

Erbyn 2030:

 • byddwn yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i atal clefydau drwy ryngweithio â chleifion drwy’r gwasanaeth iechyd
 • byddwn wedi cynyddu dulliau o atal clefydau ac ymyrraeth gynnar drwy ddulliau o gynnal a gwella’r ffocws ar raglenni sgrinio sy’n seiliedig ar y boblogaeth. Pan fydd clefyd yn cael ei ganfod, bydd y llwybrau gofal yn ddi-dor
 • byddwn yn lleihau amrywiaeth ac anghydraddoldeb mewn gofal a’r niwed wrth ei ddarparu
 • byddwn yn cefnogi symud gofal yn nes at y cartref ac yn sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar gleifion a gofalwyr
19/09/19
Cyhoeddi enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2019!

Cyflwynwyd naw gwobr i sefydliadau ledled Cymru am eu gwaith arloesol sydd wedi trawsnewid profiad a chanlyniadau pobl Cymru.