Neidio i'r prif gynnwy

Gweithgaredd diolchgarwch

Dyma ymarfer bach y gallwch ei wneud unrhyw bryd ac unrhyw le, yn enwedig pan fyddwch yn teimlo eich bod wedi cael diwrnod caled.

  1. Arhoswch am eiliad, eistedd i lawr os hoffech - gwnewch eich hun yn gysurus ac arafu eich anadlu.
  2. Efallai y byddwch am gau eich llygaid neu ddal eich dwylo at eich calon.
  3. Meddyliwch am yr hyn rydych yn ddiolchgar amdano. Beth ydych chi'n ffodus i'w gael yn eich bywyd? Beth rydych yn teimlo'n ddiolchgar amdano?
  4. Gorffennwch y frawddeg hon - “Rwy'n ddiolchgar am… “
  5. Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n dod i'r meddwl, sylwch ar sut mae'n gwneud i chi deimlo a dywedwch hynny'n uchel os dymunwch.