Canlyniad NEGATIF i brawf gwrthgyrff COVID-19

Os cewch ganlyniad negatif i'r prawf gwrthgyrff, mae'n golygu nad ydym wedi canfod gwrthgyrff i'r feirws sy'n achosi COVID-19 yn eich gwaed.

Gallai hyn olygu:

  • Nad ydych wedi dod i gysylltiad â'r feirws sy'n achosi COVID-19 (coronafeirws newydd)
  • Bod lefelau eich gwrthgyrff yn rhy isel i ni eu canfod. Rheswm posibl dros hyn yw eich bod wedi cael yr haint yn ddiweddar ac nad ydych wedi cynhyrchu gwrthgyrff eto, neu fod cryn amser wedi mynd heibio ers i chi gael yr haint a bod lefelau'r gwrthgyrff wedi gostwng.