Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar achosion o amrywiolyn Omicron o'r Coronafeirws yng Nghymru

Diweddarwyd: 30 Rhagfyr 2021

Noder: Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru bellach yn adrodd rhifau achosion amrywiolyn Omicron yng Nghymru fel rhan o adrodd arferol ar ein dangosfwrdd gwyliadwriaeth(gweler y tab ‘Gwyliadwriaeth Amrywiol’).

 

Diweddarwyd: 29 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mercher 29 Rhagfyr) yn cadarnhau 5,680 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 7,369 o achosion. Fel y mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau, mae Omicron bellach wedi disodli Delta fel yr amrywiad Coronafirws amlycaf yng Nghymru.

“Y peth gorau y gallwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun, eich cymuned a'r GIG yn erbyn yr amrywiad Omicron yw derbyn y brechlyn. Gallwch hefyd amddiffyn eich hun trwy gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyfyngu ar eich cysylltiadau, gwisgo gorchudd wyneb lle bo hynny'n briodol, a gwneud prawf llif unffordd cyn gweld eraill. Os oes gennych symptomau, ynysu eich hun ac archebwch brawf PCR."

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

2,305 (+1,905)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

1,184 (+815)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

936 (+637)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

1,231 (+1,027)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

618 (+340)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

859 (+770)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

233 (+184)

Anhysbys 3 (+2)

Cyfanswm

7,369 (+5,680)

 

 

Diweddarwyd: 26 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Christopher Williams, Epidemiolegydd Ymgynghorol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Sul 26 Rhagfyr) yn cadarnhau 304 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 1,689 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

 

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

204 (+28)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

369 (+90)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

400 (+99)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

299 (+25)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

89 (+29)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

278 (+27)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

49 (+6)

Anhysbys         

1 (+0)

Cyfanswm

1,689 (+304)

 

Diweddarwyd: 24 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Gwener 24 Rhagfyr) yn cadarnhau 208 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 1,385 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Bellach gellir dod o hyd i fanylion achosion Omicron ar y tab Gwyliadwriaeth Amrywiol ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

301 (+40)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

279 (+43)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

274 (+26)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

176 (+23)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

251 (+66)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

60 (+7)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

43 (+3)

Anhysbys 1 (+0)

Cyfanswm

1,385 (+208)

 

 

 

Diweddarwyd: 23 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Iau 23 Rhagfyr) yn cadarnhau 301 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 941 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Bellach gellir dod o hyd i fanylion achosion Omicron ar y tab Gwyliadwriaeth Amrywiol ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

261 (+36)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

236 (+61)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

248 (+66)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

153 (+42)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

185 (+22)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

53 (+6)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

40 (+3)

Anhysbys 1 (+0)

Cyfanswm

1,177 (+236)

 

 

Diweddarwyd: 22 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Merched 22 Rhagfyr) yn cadarnhau 301 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 941 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Bellach gellir dod o hyd i fanylion achosion Omicron ar y tab Gwyliadwriaeth Amrywiol ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

225 (+77)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

175 (+89)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

182 (+53)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

111 (+28)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

163 (+24)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

47 (+16)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

37 (+14)

Anhysbys 1

Cyfanswm

941(+301)

 

Diweddarwyd: 21 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mawrth 21 Rhagfyr) yn cadarnhau 204 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 640 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Bellach gellir dod o hyd i fanylion achosion Omicron ar y tab Gwyliadwriaeth Amrywiol ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

 

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

148 (+46)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

86 (+19)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

129 (+43)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

83 (+25)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

139 (+55)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

31 (+9)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

23 (+7)

Cyfanswm

640 (+204)

 

 

 

 

Diweddarwyd: 20 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Llun 20 Rhagfyr) yn cadarnhau 163 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 435 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Bellach gellir dod o hyd i fanylion achosion Omicron ar y tab Gwyliadwriaeth Amrywiol ar ddangosfwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

102 (+31)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

67 (+24)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

86 (+34)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

58 (+17)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

84 (+36)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

22 (+14)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

16 (+7)

Cyfanswm

435 (+163)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd: 18 Rhagfyr 2021

Diwedodd Dr Christopher Williams, Epidemiolegydd Ymgynghorol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Sadwrn 18 Rhagfyr) yn cadarnhau 22 achos newydd o amrywiolyn Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 181 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

O 17.12.21 ymlaen roedd neilltuo achosion i gategorïau yn digwydd yn awtomatig. O ganlyniad, efallai bod achosion yr adroddwyd amdanynt yn flaenorol wedi cael eu hailneilltuo i fyrddau iechyd eraill yn seiliedig ar ddata newydd sydd ar gael.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd

Cyfanswm o achosion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

54 (+3)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

30 (+6)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

27 (+2)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

25 (-1)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

32 (+9)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

8 (+2)

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

5 (+1)

Cyfanswm

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd: 17 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Gwener 17 Rhagfyr) yn cadarnhau 64 achos newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 159 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Cyfanswm o achosion
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 51 (+18)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 24 (+9)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 25 (+14)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 26 (+11)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 23 (+10)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 6 (+1)
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 4 (+1)
Cyfanswm 159 (+64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd: 16 Rhagfyr 2021

Dywedodd Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Iau 16 Rhagfyr) yn cadarnhau 33 achos newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru, gan ddod â ni i gyfanswm o 95 o achosion.

“Fel rydyn ni wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Cyfanswm o achosion
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 33 (+10)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 15 (+5)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 11 (+5)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 15 (+6)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 13 (+4)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 5 (+2)
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 3 (+1)
Cyfanswm 95 (+33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd: 15 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mercher 15 Rhagfyr) yn cadarnhau tri deg achos newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru. Daw hyn â ni at gyfanswm o chwech deg dau achos.

“Mae rhan o’r cynnydd heddiw yn gysylltiedig â newid yn y diffiniad achos a cytunwyd arno ledled y DU, gan fod achosion a nodwyd yn flaenorol yn debygol iawn bellach yn cael eu dosbarthu fel rhai a gadarnhawyd gan genoteipio. Fodd bynnag, fel yr ydym wedi nodi o’r blaen, mae disgwyl cynnydd cyflym dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.”

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Cyfanswm o achosion
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 23 (+9)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 10 (+5)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 6 (+1)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 9 (+5)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 9 (+7)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 3 (+2)
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2 (+1)
Cyfanswm 62 (+30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd: 14 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mawrth 14 Rhagfyr) yn cadarnhau dau achos newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru. Daw hyn â ni at gyfanswm o 32 achos. Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.

Mae'r dadansoddiad o achosion Omicron yn ôl ardal bwrdd iechyd fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Cyfanswm o achosion
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 14 (+0)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 5 (+0)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg 5 (+1)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 4 (+0)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 2 (+1)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 1 (+0)
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 1 (+0)
Cyfanswm 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
    

 

Diweddarwyd: 13 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Llun 13 Rhagfyr) yn cadarnhau 15 achos newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru. Daw hyn â ni at gyfanswm o 30 achos, ac mae tri ohonynt yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

“Bellach mae yna achosion Omicron ym mhob ardal bwrdd iechyd yng Nghymru.

“Yn gyfan gwbl, mae pedwar achos bellach yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, mae pump yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, pedwar yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a 14 yn ardal Bwrdd Iechyd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Fro.  Mae un achos yr un yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ardal Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, ac ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”

 

Diweddarwyd: 12 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Sul 12 Rhagfyr) yn cadarnhau dim achosion newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru. Mae cyfanswm yr achosion yng Nghymru yn parhau i fod yn pymtheg, ac mae tri ohonynt yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”
 

Diweddarwyd: 11 Rhagfyr 2021
 
Dywedodd Dr Eleri Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Dros Dro Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Sadwrn 11 Rhagfyr 2021) yn cadarnhau dau achos newydd o amrywiolyn Omicron, un yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac un yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Daw hyn â ni at gyfanswm o 15 o achosion yng Nghymru, gyda thri ohonynt yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol. Nodwyd un hanes teithio anghywir, a dyma pam bod un achos yn llai yn gysylltiedig â theithio.
 
“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiolyn Omicron yng Nghymru.”
 

Diweddariad:  10 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Gwener 10 Rhagfyr) yn cadarnhau dau achos newydd o amrywiad Omicron yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Fro, un achos newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac un achos newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ardal. Daw hyn â ni at gyfanswm o dri ar ddeg o achosion yng Nghymru, y mae pedwar ohonynt yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.

Diweddariad:  9 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Iau 9 Rhagfyr) yn cadarnhau dim achosion newydd o amrywiad Omicron yng Nghymru. Mae cyfanswm yr achosion yng Nghymru yn parhau i fod yn naw, ac mae tri ohonynt yn gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”

 

Diweddariad: 8 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mercher 8 Rhagfyr) yn cadarnhau pedwar achos newydd o’r amrywiad Omicron yng Nghymru, gan ddod â’r cyfanswm i naw achos.

“Mae un achos newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac mae tri achos newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae gan un o'r achosion newydd hanes diweddar o deithio.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”
 

Diweddariad: 7 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Mawrth 7 Rhagfyr) yn cadarnhau un achos arall o’r amrywiad Omicron yng Nghymru, gan ddod â’r cyfanswm i bump achos.

“Mae’r achos newydd yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac mae wedi teithio’n ddiweddar.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”

 

Diweddariad: 6 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw (dydd Llun 6 Rhagfyr) yn cadarnhau tri achos arall o’r amrywiad Omicron yng Nghymru, gan ddod â’r cyfanswm i bedwar achos.

“Mae’r achosion yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae dau o'r achosion newydd yn gysylltiedig â theithio neu maent yn gysylltiadau agos, ac mae un achos yn destun ymchwiliad.

“Fel rydyn ni wedi dweud o’r blaen, mae disgwyl cynnydd mewn achosion o amrywiad Omicron yng Nghymru.”

 

Cyhoeddwyd: 3 Rhagfyr 2021

Meddai Dr Meng Khaw, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau achos o amrywiolyn Omicron o'r Coronafeirws yng Nghymru.

“Cafodd yr achos ei nodi yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.  Nid oes tystiolaeth o drosglwyddiad ehangach yn y gymuned. 

“Mae nifer y mwtaniadau yn yr amrywiolyn Omicron yn peri pryder, ond rhagwelir amrywiolynnau newydd.  Rydym yn adolygu amrywiolynnau yn barhaus, ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn y DU i nodi, canfod a monitro amrywiolynnau newydd a hysbys.  Amrywiolyn Delta yw'r straen amlycaf yng Nghymru o hyd.

“Yr un peth gorau y gallwch ei wneud i amddiffyn eich hun, eich cymuned a'r GIG rhag amrywiolynnau newydd o'r Coronafeirws yw derbyn y cynnig o frechlyn.

“Gallwch hefyd amddiffyn eich hun ac eraill drwy gadw pellter cymdeithasol lle y bo'n bosibl, golchi dwylo'n rheolaidd, cadw cartrefi wedi'u hawyru'n dda, a gweithio gartref os gallwch.  Defnyddiwch bàs COVID a gorchudd wyneb lle y bo angen.

“Os byddwch yn datblygu peswch, twymyn neu newid o ran synnwyr blas neu arogl, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith a threfnu prawf Coronafeirws am ddim drwy ffonio 119 neu drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru.”