Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg newid hinsawdd ac iechyd yng Nghymru

Mae Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor yn cynnal arolwg cenedlaethol o ddrws i ddrws i ddeall barn pobl ar newid hinsawdd ac iechyd yng Nghymru. Efallai eich bod wedi derbyn llythyr sy’n nodi bod  eich cartref wedi'i ddewis ar hap i gymryd rhan.

Mae DJS Research Ltd yn cynnal yr arolwg ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Bangor. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. Os byddwch yn cymryd ran, bydd yr wybodaeth a roddwch yn anhysbys ac yn gyfrinachol.

Diolch am eich diddordeb yn yr arolwg. Am ymholiadau, cysylltwch â:  arolwghinsawdd@wales.nhs.uk